Tomáš Pecher

    Gino van Pecher. Klenot našich útočných radov. Jedinec, ktorý dokáže zakončiť nožničkami bez toho, aby vyskočil. Parťák a tmel tímu.