Branislav Cibik

    Hráč s najvyššou trhovou hodnotou, rodinné striebro v klubovej vytríne. Bol prvým klenotom v súčasnosti uznávanej trenčianskej liahne.